Medarbetare

Jan Lennartsson Ekonomichef o. utbildningsansvarig


Jan Lennartsson är utbildad kost- och träningsrådgivare och har lång erfarenhet av arbete med friskvårdsfrågor. Han har bl.a arbetat med hälso- och friskvårdsfrågor inom Region Skåne (landstinget). Han har också haft egen friskvårdsanläggning samt varit VD för SATS i Malmö.
 
Kerstin Winkler VD


Kerstin Winkler var med i det team som grundade Prenet 1999. Hon har mångårig erfarenhet som lärare för blivande sjuksköterskor. Hon är vidareutbildad inom näringslära och KBT och har arbetat många år med beteendeförändring och kostrådgivning.
 
Anders Forslund Med. dr.


Anders Forslund tjänstgör vid Institutionen för medicinska vetenskaper, nutrition i Uppsala. Han svarar på frågor om BIA-programmet.

 
 
Olle Löfgren Med. dr.


Olle Löfgren är plastikkirurg och tjänstgör på Sophiahemmet i Stockholm. Han svarar på medicinska frågor i samband med Prenet-programmet.

 
 
Niklas Winkler Leg. läk.


Niklas Winkler arbetar som narkosläkare och ingår i Prenets läkarteam.